Welkom bij De Vertelling

Vakantieregeling juli 2024:

Wegens vakantie worden mails niet beantwoord t.e.m. 4 augustus.  Het algemeen telefoonnummer en mailadres is opnieuw bereikbaar vanaf maandag 5 augustus.  
Wie reeds in begeleiding is kan zijn/haar/hun therapeut rechtstreeks contacteren (zie team) .
Nieuwe aanmeldingen voor individuele therapie kunnen tijdens deze vakantieregeling rechtstreeks contact opnemen met onze collega Hilde Lemmens tot 23 juli. Aanvragen na 23 juli worden beantwoord vanaf 5 augustus.  
Vragen voor relatietherapie kunnen ten vroegste opgestart worden in de 2de helft van augustus. Dit geldt enkel voor wie zich overdag kan vrij maken. Voor avonduren is er een cliëntstop. 


Welkom bij De VertellingDe Vertelling is een groepspraktijk voor Psychotherapie, Counseling en Supervisie gericht naar adolescenten, (jong)volwassenen en ouderen.

Je kan bij ons terecht voor individuele therapie, relatietherapie, counseling en supervisie.

Alle medewerkers hebben een universitaire opleiding in de psychologie en/of een langdurige psychotherapeutische opleiding gevolgd. Naast deze opleidingen scholen ze zich voortdurend bij.

We werken in principe niet met wachtlijsten. Indien de therapeut niet snel kan starten, verwijzen we door naar een collega.

Welkom

Vanwaar de naam "De Vertelling"? 

Onze psychotherapeuten hebben jarenlang ervaring. Vanuit deze ervaring merken we het helende en verrijkende van "vertellen". Spreken over moeilijke en pijnlijke thema's is niet altijd gemakkelijk. Losse fragmenten (relaties, kwetsuren, patronen, opgegeven hoop, angsten, dromen, toekomstplannen...) worden samengelegd en onderzocht. Een dieperliggende betekenis wordt achterhaald en complexe knopen worden ontward zodat met deze bouwstenen een nieuw "verhaal" gemaakt kan worden.

Via gesprekstherapie trachten we belevingen en blokkades te herkaderen zonder hieraan afbreuk te doen. De psychotherapeut zal geen pasklare oplossingen aanbieden. Wel wordt er samen onderzocht hoe er op een andere manier met de blokkades omgegaan kan worden en desgewenst verandering geïnstalleerd kan worden. We betrachten meer vrijheid, groeikracht en veerkracht te verwerven in het omgaan met anderen en jezelf. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de mogelijkheden en het tempo van de cliënt en zijn omgeving.

We streven er naar dat de therapeutische relatie betrouwbaar, ondersteunend en inspirerend is. Het uiteindelijke doel van therapie is zelf terug auteur te worden van je eigen verhaal.

Waarom een groepspraktijk ?

Binnen ons team wordt op regelmatige basis met elkaar overlegd. Via geplande intervisies blijven de begeleidingen professioneel onderbouwd en doen we beroep op elkaars expertise. Een groepswerking biedt als voordeel dat we intern naar elkaar kunnen doorverwijzen indien een collega meer aansluit bij uw verhaal en hulpvraag. Mits een akkoord van de cliënt kan er ook met externe hulpverleners overlegd en samengewerkt worden.