Relatietherapie

Een relatie is altijd wat werken. Het vraagt aanpassing aan elkaar, aan nieuwe omstandigheden, nieuwe levensfasen, enz. In eerste instantie is het belangrijk om het hier met elkaar over te kunnen hebben. Soms lukt de communicatie tussen beiden niet zo vlot meer, en is er nood aan begeleiding van een therapeut. Relatietherapie is niet altijd het 'laatste' redmiddel. Het kan jullie helpen wanneer jullie onderweg in een impasse zitten, om weer verder te kunnen. Relatietherapie is ook geen middel om te achterhalen wie nu precies moet inbinden, wie fout was. Als koppel brengen jullie immers elkaar in beweging in een onderlinge interactie. De therapeut zal jullie interactie vanuit een meerzijdige partijdigheid benaderen.

Tijdens de koppeltherapie proberen we het gesprek opnieuw op gang te brengen. Dit door het stellen van vragen die voorheen nog niet gesteld zijn, door nieuwe perspectieven te bieden om naar jullie relatie te kijken. We gaan daarbij in eerste instantie op zoek naar wie jullie elk apart zijn, met jullie verschillende achtergrond, levenssituatie en verwachtingen. Vervolgens kijken we hoe deze inhaken op elkaar, dan wel voor botsing zorgen. Naast de begeleiding in het positief communiceren met elkaar is relatietherapie daarom vooral ontdekken wie jullie zijn en hoe jullie dit in de relatie kunnen binnenbrengen.

Relatiebegeleiding kan ook ondersteunend zijn in het omgaan met een dynamiek of veranderingsproces die bij één partner aanwezig is (bv. depressie, therapeutisch proces, ziekte, ...). Koppelgesprekken kunnen dan helpend zijn voor zowel de persoon met het veranderingsproces, als de partner die dit wil ondersteunen of zich wil aanpassen zonder de eigen inbreng te verliezen.

Relatietherapie