Counseling

Het kan soms lastig zijn om counseling van therapie te onderscheiden. En dat is begrijpelijk omdat het erg dicht bij elkaar kan liggen. Counseling richt zich op het heden en de toekomst. Er wordt gezocht naar de talenten die men heeft en hoe deze meer optimaal ingezet kunnen worden. Doordat talenten vaak te weinig ingezet worden, kan men zich minder effectief of gelukkig voelen. Stap-voor-stap wordt bekeken hoe doelen bereikt kunnen worden.

Counseling